Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİ

        TÜRKİYE’DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ VE PİLOT ADLİYE OLARAK SEÇİLEN
ESKİŞEHİR ADLİYESİNDEKİ UYGULAMALARIN TANITIMI

     Avrupa Konseyi Çalışma Ofisi ile Adalet Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” pilot adalet saraylarından biri olarak belirlenen Eskişehir Adalet Sarayında Ekim 2013 tarihinde uygulamaya başlamış olup, bu projenin genelini ilgilendiren tadilat ve düzenlemeler Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülerek ön bürolar ve danışma masaları faaliyete geçirilmiştir. Eskişehir Adalet Sarayında Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Mahkemeleri ve Hukuk Mahkemelerine hizmet eden ön bürolar, 2 yazı işleri müdürü ve 18 zabıt katibi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

     1- Danışma Masaları ve İşlevleri:  2013 yılı Ekim ayı içerisinde faaliyete geçen Eskişehir Adalet Sarayı, merkez nüfusu iki yüz yetmiş bini aşkın Eskişehir iline hizmet edebilecek büyüklükte dizayn edilmiştir. Günlük ziyaretçi sıyışı ortalama 1.000 kişi olan Eskişehir Adalet Sarayında kişisel işlerini takip amacı ile gelen vatandaşların önemli bir bölümünün hangi birime başvuracaklarını ana giriş kapılarında bulunan danışma masalarına müracaat ederek kolaylıkla öğrenebilmekte; bu uygulama vatandaşlar açısından gereksiz zaman kaybını önlediği gibi Adalet Sarayında çalışan diğer personellerin vatandaşlar tarafından meşgul edilmesinin de önüne geçmektedir.

     2- Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Ön Büroları ve İşlevleri: Ön Büro Sistemi; Adalet Sarayında çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarının en önemli yardımcısı ve özellikle Adalet Sarayındaki tüm evrak akışını temin eden kalemlerde çalışan yazı işleri müdürü ve zabıt katiplerini mevcut işlerinin yanında, kişisel işlerini takip etmek için Adalet Sarayına gelen vatandaşların soru ve yardım talepleri ile karşılaşmaları sonucu asli görevlerini yerine getirmekte zorlukla karşılamamalarını önlenmesi bakımından vatandaşların kalem personelini gereksiz yere meşgul etmeden, Adalet Sarayı koridorlarında gereksiz kalabalık oluşturmadan, kendileri ile alakalı soruşturma evrakları ve dava dosyalarındaki bilgi ve belgelere kolay ve hızlı biçimde ulaşmaları, bu soruşturma evrakları ve dava dosyalarına bilgi ve belge sunmalarını kolaylaştıran etkin bir uygulamadır.

     Bu bağlamda vatandaşlarca soruşturma evrakları ve dava dosyalarına sunulan belgeler ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin örneğin; soruşturma evrakları ve dava dosyalarına dilekçe sunma, evraklardan fotokopi alma gibi işlemler Adalet Sarayının ana girişinde konuşlandırılan ön bürolarca takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

     Bu uygulama ile Adalet Sarayında görev yapan Cumhuriyet Savcısı, Hakim, Yazı İşleri müdürü ve zabıt katibi ile diğer görevlilerin görevlerini ifa ederken tam konsantrasyon içerisinde, gereksiz meşguliyetlere uğramadan performans ve verimliliği artıran, sakin ve huzurlu bir ortamda çalışma, vatandaş açısından kendisi ile alakalı işlemleri gereksiz zaman kaybına uğramadan ve zahmetsiz bir şeklide kolaylıkla yapabilme olanağı sağlamaktadır.

     3- Kısıtlı Alanlar Uygulaması: Adalet Saraylarında öteden beri çokça dillendirilen ancak çözüm getirilemeyen sorunlarından bir tanesi de çalışanların sessiz ve huzurlu bir ortamda çalışma olanağa bulamamalarına ilişkindir. Adalet sarayı koridorlarında var olan kalabalık, yoğun gürültüye neden olmakta ve her an vatandaşların değişik talepleri ile karşı karşıya kalan kalem personelinin çalışma performansını düşürmektedir. Bu itibarla adalet hizmetlerinin yürütülmesinde görevli Cumhuriyet Savcısı, Hakim, yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve diğer personelin sakin ve huzurlu bir ortamda görevlerini ifa edebilmeleri amacı ile yeni bir yöntem geliştirilmesi ihtiyacı duyulmuş, bu bağlamda “Kısıtlı Alanlar” olarak tarif edilen başta Hakim ve Cumhuriyet Savcısı odaları ile kalemlerin vatandaşlar tarafından gereksiz ziyaretlerini engelleyecek ve ancak ilgililer tarafından girilmesi mümkün  “Kartlı Geçiş Sistemi” uygulanan alanlar ihdas edilmiştir.

     Kısaca “Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi” olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde Adalet Sarayında görevli başta Hakim ve Cumhuriyet Savcısı olmak üzere, tüm personelin yüksek konsantrasyon ile verimli bir şekilde görevini ifa etmesi, vatandaşlar açısından da adalet sarayındaki işlerini en kısa sürede ve zahmetsiz bir şekilde yapmaları sağlanarak kaliteli ve etkin bir adalet hizmeti sunulmaktadır

Adres

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı /Yargı Sokak, 26030 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon

(0222) 240 72 22

(0222)240 72 09 (Faks, İdari İşler)

E-Posta