Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ADLİ TIP

ADLİ TIP KURUMU ve TARİHÇESİ

Kökü çok eskilere ve inancımıza dayanan yüksek adalet bilincinin en anıtlaşmış tezahürlerinden biri, Adli Tıp Biliminin ülkemizde gelişmesi ve kurumsallaşmasıdır. Ülkemizdeki Adli Tıp Kurumu'nun kökleri 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Galatasaray'da açılan Mekteb-i-Tıbbiyye-i Şahane'de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli Tıp) dersleri verilmesine dayanır. 1857 yılında Sultan Abdülmecid tarafından verilen bir fermanla içinde Tıbb-ı Adli İşleri Encümeni de bulunan “Meclis-i Umur-u Tıbbiyye-i Mülkiye ve Sıhhiyye-i Umumiyye Teşkilatı” kurulmuştur. Bu teşkilat daha sonra 1915 tarihinde kurulan Sıhhiyye Nezaretine (Sağlık Bakanlığı) bağlanmıştır. 1917 tarihinde 225 sayılı kanunla bugün Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Adli Tıp Kurumumuzun temelleri atılmıştır. Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) Teşkilatı içinde bugünkü anlamda bir kurum olarak Tıbb-ı Adli Müessesesi ve Meclisi kurulmuştur. Adli Tıp konusu ve kurumu, Cumhuriyet Dönemi’nde de önemsenmiş ve çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. 1982‘de 2659 sayılı kanunla büyük ölçüde bugünkü organizasyon yapısına kavuşmuştur. 2006 yılında Bahçelievler’deki Başkanlık binasına taşınmış ve faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır. 2017 yılında 100. yılına giren Adli Tıp Kurumu nice uzmanların katkıları, sürekli gelişen ve yenilenen yapısıyla adalet sistemimizin en saygın ve önemli unsurlarından biri olmayı başarmıştır. İnanıyoruz ki, aydınlığa çıkardığımız her hakikat, cevabını bulduğumuz her soru geleceğe dair inanç ve umutları çok daha güçlendirecektir. Adliyemizde Adli Tıp işlemler Adli Tıp Şube Müdürlüğü Büroları tarafından zemin kattaki kalemlerde gerçekleştirilmektedir.

Adres

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı /Yargı Sokak, 26030 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon

(0222) 240 72 22

(0222)240 72 09 (Faks, İdari İşler)

E-Posta