Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Klavye Uygulama Sınavı ile Boy Kilo Ölçümüne Katılacak Adayların İlan Edilmesi
01.06.2023

T.C.

ESKİŞEHİR

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

 

İLAN

 

                Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.719 sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanına istinaden Zabıt Kâtibi, Şoför ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 9.512 sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanında İnfaz ve Koruma Memuru (Bayan) unvanında e-devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların 2022 yılı KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanlarına göre uygulama sınavı ile boy kilo ölçümüne ilişkin mülakata girmeye hak kazanıp kazanamadıklarına ilişkin liste (sonuç ekranı) aşağıda paylaşılmış olup,

 

Eskişehir merkez ve mülhakat adliyelerine alınacak olan Zabıt Kâtibi, Şoför ve Koruma Güvenlik Görevlisi unvanları ile Mübaşir, Hizmetli, İşaret Dili Tercümanı unvanları ile merkez ceza infaz kurumları İnfaz ve Koruma Memuru (bayan) unvanına ait sözlü mülakat tarihleri Adalet Bakanlığının resmi ilanında belirtildiği üzere 15 Haziran 2023 tarihinde adliyemiz internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

 

Zabıt Kâtipliği klavye uygulama tarihi ile başka yer Komisyonunun yapacağı İcra Kâtipliği klavye uygulama sınav tarihlerinin aynı tarihte çakışması halinde adayın mazeretine ilişkin belge ve dilekçesini en geç 05/06/2023 tarihi mesai bitimine kadar Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.(0 222 2407222 dâhili 5161-5162-5163-5164 irtibata geçmeleri)

 

Hak kazanan adayların uygulama sınavı ile boy kilo ölçümüne ilişkin mülakata katılım esnasında nüfus cüzdanı, ehliyet vs.(resimli kimlik kartı) ile müracaatı zorunludur.

 

 

Unvan

Uygulama Sınav Tarihi ve Yeri

Sözleşmeli

Zabıt Kâtibi

09/06/2023 Cuma günü saat:09.00 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Klavye Uygulama Sınavı)

Sözleşmeli

Şoför

07/06/2023 Çarşamba günü saat:09.00  (B/D1) sınıfı ehliyet gerektiren araç kullandırılmak üzere Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi Kat:3 Oda No:334

 

Unvan

Mazeretlilere İlişkin Dilekçe Kabul Tarihi ve Yeri

Sözleşmeli

Zabıt Kâtibi

05/06/2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması.

 

Unvan

Mazeretlilere İlişkin Sınav Günü

Sözleşmeli

Zabıt Kâtibi

12/06/2023 Pazartesi günü saat:09.00 Eskişehir Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi Kat:3 Oda No:334

 

Unvan

Boy Kilo Ölçümü Mülakat Tarihi ve Yeri

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

05/06/2023 Pazartesi günü saat 09.00 Eskişehir Adliyesi / Odunpazarı / Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi Kat:3 Oda No:334

İnfaz ve Koruma Memuru (Bayan)

05/06/2023 Pazartesi günü saat 09.00 Eskişehir Adliyesi / Odunpazarı / Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi Kat:3 Oda No:334

 

Uygulama sınavları ile boy kilo ölçümüne katılacak adayların belirtilen saatten en az yarım saat önce hazır bulunmaları hususları,

İLAN olunur.

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Sınavına Hak Kazanan/Kazanamayan Adaylar

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi

Sözleşmeli Şoför

 

Boy Kilo Ölçüm Mülakatına Katılmaya Hak Kazanan/Kazanamayan Adaylar

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (Bayan)

Adres

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı /Yargı Sokak, 26030 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon

(0222) 240 72 22

(0222)240 72 09 (Faks, İdari İşler)

E-Posta