Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının "Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi 2023 Yılı Staj Başvuruları" konulu yazısı için tıklayınız.
26.04.2023

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının sorumlu olduğu İstihdam ve Çalışma Hayatı başlığı altında yer alan 571.2 sayılı tedbirde "Staj Seferberliği Projesi uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılacaktır." hükmünün yer aldığı, bu nedenle tüm kamu kurumlarında üniversite öğrencilerine sağlanacak staj imkânları, Staj Seferberliği Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak kullanıma açılan Kariyer Kapısı Çevrim İçi Platformu üzerinden yürütüleceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

a) Staj sorumlularının, üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerinin staj başvuru, teklif ve kabul işlemlerini "Staj Seferberliği" programına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-posta adreslerine gönderilen şifre ile giriş yaparak takip etmelerini,

b) Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında, 2023 yılında Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri için https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine staj başvurusu yapan üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerine ilişkin havuz sisteminin 13.04.2023 tarihi itibarıyla açıldığını,

c) Üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerinin staj başvurularının haricen alınmayarak yalnızca "Kariyer Kapısı Çevrim İçi Platformu" üzerinden alınmasını ve anılan sistemin öğrenci havuzunda isimleri bulunmayan öğrencilerin staj başvurularının kabul edilmemesini,

ç) Personel sayısının %5'i oranında staj kontenjanının; meslekî ve teknik anadolu liselerinin adalet bölümü öğrencilerinin önceliği gözetilerek yalnızca lise öğrencilerine kullandırılmasını,

d) Üniversite öğrencileri yönünden kontenjan sınırı olmaksızın hukuk, adalet ve ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümleri öncelikli olmak üzere başvuruda bulunan tüm öğrencilere staj teklifi gönderilmesini,

e) Başvurusu uygun görülen stajyerlerin sistem üzerinden staj yapacakları tarihlerin staj sorumluları tarafından sisteme tanımlanarak, staj grup isminin adliye ismi ve grup sayısı şeklinde girilmesinin sağlanmasını (Örnek: Ankara Adliyesi-1 vb.) aksi takdirde sistemde staj tarihlerinin farklı adliyelerin tarihleri ile karıştığının bilinmesini, bu işlemin tamamlanmasını müteakip teklif gönderme işlemine geçilmesini,

f) Stajyer adayına teklif gönderilirken "Adaya Bu Teklifte İletmek İstediğiniz Metniniz" alanına adliyenizdeki staj sorumlusunun ad ve soyad bilgisi ile irtibat numarasının yazılmasına azami ölçüde dikkat edilmesini,

g) Staj teklifinin gönderilmesini müteakip adayın staj teklifini kabul ettikten sonra takibinin sağlanarak en geç on gün içerisinde "Staj Onay" alanından staja ilişkin onay işleminin yapılmasının gerektiğini aksi takdirde staj teklifinin sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiğinin bilinmesini,

ğ) Cumhurbaşkanlığı "Staj Seferberliği" programı kapsamında; üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerine yönelik staj başvuru, teklif ve kabul işlemlerinin "Kariyer Kapısı Çevrim İçi Platformu" üzerinden yapılmasını, bu işlemler tamamlandıktan sonra başvurusu uygun görülenlerin stajlarının kabulüne ilişkin karar alınmasını,

h) Öğrenim gören yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin fiilen staja başlamalarını müteakip staj ücreti ödeneğinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına iletilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığından istenilmesini,

ı) Stajın tamamlanmasını müteakip beklenilmeksizin "Stajyerlerim" alanından stajyerin staj durumuna ilişkin işlemlerin tamamlanmasının gerektiğini, 

i) Lise öğrencileri yönünden stajyer seçiminde "Kariyer Kapısı Çevrim İçi Platformu"nun kullanılmasına gerek bulunmadığını,

j) Staj teklif gönderme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından eğitim videolarına; Adaylar Sayfası için: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/assets/videos/adaylar_sayfasi.mp4, Stajyerlerim Sayfası için: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/assets/videos/stajyerlerim.mp4, Teklif-Staj Onay İşlemleri için: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/assets/videos/staj_onay.mp4 adreslerinden ulaşılabileceğini,

hususları duyurulur.

Adres

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı /Yargı Sokak, 26030 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon

(0222) 240 72 22

(0222)240 72 09 (Faks, İdari İşler)

E-Posta